Apparna Skidome, Skidtunnel, MidSweden365 och SkiTrac använder Bluetooth för att bestämma mobilens position. Huawei har en utökning av Android med en mer aggresiv battersparfunktion. Mobilen stänger av vissa Bluetooth-funktioner när skärmen släcks vilket göra att positionen inte kan bestämmas och appen fungerar inte. Detta gäller Huawei-telefoner ur P-serien (10, 20, 30, Pro och Lite) samt vissa Mate-modeller samt möjligen även andra.

Genom att göra undantag från batterisparfunktionen så får du appen att fungera även när skärmen är släckt. De här inställningarna är för en telefon som uppdaterats till Android 10 (men är liknande för Android 9).

Ställ in undantag för batterioptimering

  1. Öppna inställningar-> Batteri

  2. Välj “Appstart”

  3. Bläddra appen -> Välj “Hantera manuellt”

  4. Sätt inställningar enligt:

Inställningar

Ok. Klart!

Platsinställningar

Appen behöver tillåtelse att samla in platsdata. Du får normalt frågor om detta när appen installeras. Om det behöver justeras. Gör enligt följande:

  1. Gå till Inställningar-> Appar

  2. Välj Appar (igen) och bläddra fram den aktuella appen (eller använd sök)

  3. Välj Behörigheter. Skärmen bör nu se ut så här:

Settings

  1. Klicka på “Plats”

Det ska se ut så här:

Location